Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Association of Greek Geologists) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (European Federation of Geologists) έχει αναλάβει την διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων που ενδιαφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, τους Έλληνες Γεωεπιστήμονες.
Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται από πτυχιούχους Γεωλόγους που είναι μέλη του ΣΕΓ και είναι τα ακόλουθα:

Με βάση γνωστά λειτουργικά προβλήματα, το REFLECT θα καθορίσει την επίδραση των σχετικών ρευστών ιδιοτήτων και αντιδράσεων, προκειμένου να ενισχύσει την προγνωστική γεωχημική μοντελοποίηση και έτσι την ενεργειακή εκμετάλλευση και τη διάρκεια ζωής των γεωθερμικών σταθμών. Μεταβαίνοντας από την αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων, στον προβληματισμό εκ των προτέρων (και ενεργώντας προληπτικά), τα αποτελέσματα του έργου μπορούν ουσιαστικά να αλλάξουν τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων των γεωθερμικών φορέων. Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.reflect-h2020.eu/

ENGIE: Why are geosciences important for society? Earth Futures Festival 2022 https://fb.watch/ftsB5nUaSR/

Το έργο «ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering» στοχεύει να μετατρέψει το ενδιαφέρον των κοριτσιών ηλικίας 13-18 ετών να σπουδάσουν γεωεπιστήμες και μηχανικές επιστήμες. Καθώς οι αποφάσεις σταδιοδρομίας λαμβάνονται γενικά σε αυτήν την ηλικιακή περίοδο, το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ισορροπία των φύλων στους τομείς αυτών των κλάδων. Κατά την υλοποίηση του, θα αναπτυχθεί μια στρατηγική ευαισθητοποίησης και θα δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση ενός συνόλου συγκεκριμένων δράσεων. Για περισσότερες πληροφορίες : https://engieagg.weebly.com/

🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Νικόλαος Κούκουζας

Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Σταύρος Καλαϊτζίδης

🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Πέτρος Κουτσοβίτης

Παρουσίαση Προγράμματος:

Δρ. Τριαντάφυλλος Κακλής

🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍