Στις 25 Νοεμβρίου 2017 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, η ιστοσελίδα της Energia.gr υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) διοργάνωσε το 2nd Energy Tech Forum (Ανοικτή Συνάντηση για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες και την Καινοτομία) στο οποίο έγινε παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος CHPM2030 στο οποίο συμμετέχει ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG).

Σκοπός του Έργου (CHPM2030) είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και η χρήση ηλεκτρομεταλλουργικών μεθόδων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε ενέργεια (ηλεκτρισμός και θερμότητα) και μέταλλα στρατηγικής σημασίας αξιοποιώντας το γεωθερμικό δυναμικό Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων (Enhanced Geothermal Systems) σε βαθείς μεταλλοφόρους γεωλογικούς σχηματισμούς (> 3 km). Εδώ μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση του Έργου.