Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΣΕΓ συναντήθηκε σήμερα με την νέα διοίκηση της ΕΑΓΜΕ και ειδικότερα με τον Πρόεδρο κ. Κων/νο Σάλτα, τον Γενικό Διευθυντή κ. Ανδρέα Τσώκο και τον Αναπληρωτή Δ/ντη Έργων κ. Διονύσιο Γκούτη με σκοπό την ενημέρωση του συλλόγου για την πορεία της ΕΑΓΜΕ και τα σχέδια της νέας διοίκησης για τον επιστημονικό – ερευνητικό φορέα. Υπήρξε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση στην οποία ο πρόεδρος του ΣΕΓ εξέφρασε την πάγια θέση του συλλόγου για μια ισχυρή επιστημονικά και θεσμικά Αρχή Γεωλογικών και Μεταλευτικών Ερευνών η οποία πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο του Γεωλογικού Κλάδου με στόχο την επιστημονική έρευνα η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Η νέα διοίκηση ανέλυσε τον σημερινό τρόπο λειτουργίας της ΕΑΓΜΕ και των ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία αυτή την στιγμή υλοποιεί και ανέφερε ότι έχει θέσει ως στόχο της η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών να αποτελέσει τη ναυαρχίδα για όλο τον επιστημονικό Γεωλογικό κλάδο.