Αγαπητοί συνάδελφοι,
πραγματοποιήθηκε σήμερα η τηλεδιάσκεψη του ΣΕΓ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη. Τονίστηκε η σημασία της γεωλογικής γνώσης στην εκπαίδευση σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες), τους υδατικούς πόρους, το περιβάλλον αλλά και τους φυσικούς και ορυκτούς πόρους. Παρουσιάστηκαν όλα τα θέματα που ο ΣΕΓ έχει θέσει τα τελευταία χρόνια στις ηγεσίες του Υπ. Παιδείας και ειδικότερα η ανάγκη να επαναφερθεί η ώρα της γεωγραφίας-γεωλογίας που περικόπηκε στην Α΄ γυμνάσιου, κάτι που έχει προταθεί και από το ΙΕΠ και επισημάνθηκε η δυνατότητα να ενταχθεί η γεωλογία (κλιματική αλλαγή & φυσικές καταστροφές) στα εργαστήρια δεξιοτήτων που προβλέπονται στο νέο νόμο για την εκπαίδευση.
Ζητήθηκε η εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος γεωλογίας στο Λύκειο, καθώς και η δημιουργία τομέα στα ΕΠΑΛ με ειδικότητες σχετικές με τη γεωλογία. Επισημάνθηκε για μια ακόμη φορά η ανάθεση του μαθήματος της γεωλογίας – γεωγραφίας να δίνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς γεωλόγους.Τέλος τέθηκε ξανά το πάγιο αίτημα των γεωλόγων για δίκαιη αναλογία των διορισμών αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών μεταξύ των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04.
Η κ.Υφυπουργός δεσμεύτηκε για νέα συνάντηση σε σύντομο διάστημα εντός 10-ημέρου) με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του ΙΕΠ, για να συζητηθούν σε περισσότερο βάθος τα ζητήματα που τέθηκαν.