Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία του για την χωρίς παιδαγωγική και επιστημονική λογική κατάργηση του μαθήματος “ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ” στην Α΄ Λυκείου με βάση το υπ. αρίθμ. 74182/Δ2 ΦΕΚ Τεύχος B’ 2338/15.06.2020 που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Ο ΣΕΓ το τελευταίο διάστημα, τόσο για τα αιτήματα των εκπαιδευτικών Γεωλόγων, όσο και για το νέο Πολυνομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ασκούσε έντονη πίεση στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό όχι μόνο την επαναφορά της διδακτικής ώρας που μειώθηκε από το μάθημα της Γεωλογίας στο Γυμνάσιο, αλλά και την ισχυροποίησή του και στο Λύκειο.
Ο ΣΕΓ μαζί με την ΕΔΓ θα ζητήσει επίσημα να λάβει την εισήγηση και τεκμηρίωση του ΙΕΠ για την κατάργηση του μαθήματος της Γεωλογίας, καθώς θεωρούν ότι η απόφαση αυτή δυστυχώς δεν θα στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια αλλά σε συντεχνιακές ανάγκες συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το μάθημα της Γεωλογίας και των Γεωεπιστημών γενικότερα θα πρέπει να αποτελούν βασικό μάθημα στα Λύκεια μιας χώρας με τόση Γεωλογία στην καθημερινότητά μας και τόσο Γεωλογικό πλούτο.
Ο ΣΕΓ μαζί με όλους τους Γεωλογικούς φορείς και την Γεωλογική Εκπαιδευτική κοινότητα θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όχι μόνο για την επαναφορά του μαθήματος της Γεωλογίας στο Λύκειο αλλά και την ενισχυσή του σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες.