Μπορείτε να δείτε εδώ άρθρο σχετικό με την εξέλιξη της γεωλογικής σκέψης και τις πλημμύρες στην Γερμανία στην τοπική εφημερίδα, τα Χανιώτικα Νέα.