Παρουσία του ΣΕΓ στην ημερίδα “Η παρουσία των Γυναικών στις Θετικές Επιστήμες. Προβληματισμοί και προοπτικές”. Εξαιρετική οργάνωση με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις των εκπροσώπων των επιστημονικών ενώσεων και των κεντρικών ομιλητών για το ρόλο των γυναικών και τη θέση τους στα επαγγέλματα των θετικών επιστημών.
Τον ΣΕΓ εκπροσώπησαν η Γ.Γραμματέας Μαρία Τζίμα και η Ταμίας και Ειδ. Γραμματέας Ιωάννα Κυριοπούλου από τις οποίες έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα του ΣΕΓ και της EFG ENGIE Project-Association of Greek Geologists που ασχολείται με δράσεις και δραστηριότητες που αφορούν την ενθάρρυνση των νέων κοριτσιών για την ενασχόλησή τους με τις Γεωεπιστήμες.

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και εσωτερικός χώρος