Αγαπητοί συνάδελφοι,
επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση για τον μόνιμο διορισμό 61 Γεωλόγων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 8 Γεωλόγων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη με δεδομένο τον αριθμό των 80 οργανικών κενών που είχαν δηλωθεί από τα σχολεία και για τα οποία ο ΣΕΓ μαζί με τους Γεωλόγους εκπαιδευτικούς και το ΓΕΩΤΕΕ είχε πιέσει το Υπουργείο για να καλυφθούν. Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν και για τους Αναπληρωτές Γεωλόγους εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση του μαθήματος της Γεωλογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.