Αγαπητοί συνάδελφοι,
τα τελευταία περιστατικά κατολισθήσεων, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας επαναφέρουν τη συζήτηση για την ανάγκη της ουσιαστικής γεωλογικής διερεύνησης των έργων πριν από την κατασκευή τους σε κλίμακα και έκταση που θα εντοπίσει τις πιθανές θέσεις επικίνδυνων αστοχιών.
Ακόμη όμως και εάν έχει πραγματοποιηθεί γεωλογική μελέτη στη φάση του σχεδιασμού των έργων, όπως στην περίπτωση του αυτοκινητόδρομου στην Κακιά Σκάλα, που σε επίπεδο αναγνωριστικής, προμελέτης και μελέτης εφαρμογής είχαν εκπονηθεί πλήρεις γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, θα πρέπει οι προδιαγραφές των μελετών, καθώς το γεωλογικό και φυσικό περιβάλλον δεν είναι στατικό αλλά δυναμικό, να προβλέπουν σύστημα παρακολούθησης και επανεκτίμησης των κινδύνων και παρεμβάσεων, για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, τόσο με ένα πρόγραμμα τακτικών ελέγχων, όσο και έκτακτων, μετά από γεγονότα όπως σεισμικές δονήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Οι όποιες παρεμβάσεις θεωρηθούν αναγκαίες κατά την τακτική ή έκτακτη παρακολούθηση πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.