Οι παρατάξεις ή μεμονωμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τις υποψηφιότητες τους στο email της εφορευτικής επιτροπής eforeftiki2024@geologist.gr έως την Δευτέρα 20/05/2024 στις 12 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι.