Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων συμμετείχε ενεργά στο 76th Council Meeting της European Federation of Geologists στις Βρυξέλλες. Με τους Ευρωπαίους Συναδέλφους συζητήθηκαν επαγγελματικά θέματα και εξέφρασαν την υποστήριξη και την συμπαράστασή τους στις ενέργειες του ΣΕΓ κατά του Π.Δ. υπ’ αριθ. 99/2018. Τον ΣΕΓ εκπροσώπησε η Γεν.Γραμματέας κ. Μαρία Τζίμα.