ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου

  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών
  2. Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου
  3. Γεωπληροφορική

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολυτεχνική Σχολή/Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας