Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ κ. Ευάγγελος Σπυρίδωνος, η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία Τζίμα, ο Ειδικός Γραμματέας Γεώργιος Αγγελόπουλος μαζί με εκπροσώπους του ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ και του ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ συναντήθηκαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη, με αποκλειστικό θέμα την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος του ΓΕΩ.ΤΕΕ και εκπρόσωπος των συλλόγων των Δασολόγων καθώς και οι σύμβουλοι του Υπουργού κ. Αλέκος Χωνάς και Ευάγγελος Κατσέλης.
Όπως ήδη είναι γνωστό το Π.Δ.99/2018 καταπατά τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων, τα οποία ρητώς ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’) «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού» και δίνει σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, το δικαίωμα να εκπονούν Υδρογεωλογικές Μελέτες, Μελέτες Υπογείων Υδάτων, Γεωλογικές – Γεωφυσικές Μελέτες, Μελέτες και Έρευνες Γεωθερμικού δυναμικού και να υλοποιούν έργα Υδρογεωτρήσεων, Ο Υπουργός και οι σύμβουλοί του, αν και είχαν σαφή γνώση για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Π.Δ. 99/2018, ενημερώθηκαν αναλυτικά για την αναπόφευκτη ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού και του Φυσικού Περιβάλλοντος, από την εκπόνηση των Υδρογεωλογικών, Γεωλογικών και Γεωθερμικών Μελετών από ειδικότητες μηχανικών ανεπαρκούς επιστημονικής εξειδίκευσης και γνώσης.
Η συνάντηση επιδιώχθηκε επειδή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και δεν υπογράφει το προαναφερόμενο Π.Δ.99/2018, έχει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των διαδικασιών, καθώς εποπτεύει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Παρόλα αυτά δεν συμμετείχε στις διαδικασίες σύνταξης του Π.Δ. οι οποίες, όπως προκύπτει μέχρι σήμερα, δεν ακολούθησαν τα προβλεπόμενα από το νομικό πλαίσιο, γεγονός που αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Υπουργό και τους συμβούλους του.
Ζητήθηκε από τον Υπουργό να αναλάβει την πρωτοβουλία και να γίνει μια συνάντηση σε επίπεδο κυβερνητικής επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρξει λύση στο θέμα χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε στην δικάσιμο μέρα της Αίτησης Ακύρωσης, η οποία έχει οριστεί στις 10 Μαΐου 2019.
Επίσης ο πρόεδρος του Σ.Ε.Γ. κ. Ευάγγελος Σπυρίδωνος ενημέρωσε για τις ήδη μέχρι σήμερα συναντήσεις μας με τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και επεσήμανε στον Υπουργό πως, εκτός από την Αίτηση Ακύρωσης, θα υπάρξουν και άλλες νομικές ενέργειες κατά του Π.Δ., όπως για παράδειγμα Αιτήσεις Αναστολής σε αναθέσεις Υδρογεωλογικών – Γεωθερμικών Μελετών σε μηχανικούς.
Του δόθηκε αντίγραφο της Αίτησης Ακύρωσης κατά του Π.Δ.99/2018 που έχει κατατεθεί ήδη από το Σ.Ε.Γ και το ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη σχετική τεκμηρίωσή της, καθώς και το κείμενο υποστήριξης που έχει παραλάβει ο Σ.Ε.Γ. από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων αλλά και από άλλες Ομοσπονδίες, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Γεωλόγων Ιταλίας. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε πως γίνονται ήδη προσπάθειες και μέσω των επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ για την επίλυση του ζητήματος και δεσμεύτηκε για την οργάνωση συνάντησης σε επίπεδο κυβερνητικής επιτροπής με το γραφείο του Πρωθυπουργού.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.