Αγαπητοί συνάδελφοι,
O Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Association of Greek Geologists) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (European Federation of Geologists) έχει αναλάβει την διαχείριση των ακόλουθων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – δράσεων HORIZON 2020:
1.ENGIE – engie.eu
2.CROWDTHERMAL – http://www.crowdthermalproject.eu/
3.ROBOMINERS – https://robominers.eu/
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στο κεντρικό email του ΣΕΓ info@geologist.gr μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Πτυχίο Γεωλογίας από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Ενεργό Μέλος του ΣΕΓ.

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΣΕΓ