Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 αναβάλλεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. στις 16/09/2020, λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 στην Αττική. Η νέα ημερομηνία της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης θα προσδιοριστεί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.