Έρευνα SUMEX: Προσδιορισμός βιώσιμων εξορυκτικών έργων στην Ευρώπη.

Από EFG:

Η EFG συμμετέχει στο πρόγραμμα H2020 SUMEX (www.sumexproject.eu) το οποίο προωθεί ένα πλαίσιο αειφορίας για τον ευρωπαϊκό εξορυκτικό τομέα. Ένα από τα καθήκοντά μας στο έργο είναι να εντοπίσουμε υπάρχουσες βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης. Εάν γνωρίζετε καλά παραδείγματα πρακτικών εξόρυξης (περιλαμβάνονται όλα τα ορυκτά και οι μέθοδοι εξόρυξης), μοιραστείτε τα μαζί μας. Έχουμε ετοιμάσει μια ανώνυμη έρευνα που θα σας διαρκέσει λιγότερο από 5 λεπτά, την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε εδώ: https://bit.ly/3wfDR4a Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας είναι η 31η Μαΐου 2021.