Στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», που συνδιοργανώνουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται  στην Αθήνα (Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Κηφισιά) και Θεσσαλονίκη (1ο Πυροσβεστικός Σταθμός, Ολυμπιάδος 126) με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 31/08/2021 με τους εξής τρόπους:

  1. Εντύπως στη δ/νση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

  1. Ηλεκτρονικώς, στo e-mail  msc.disaster@ihu.gr
  2. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.ihu.gr/