Δείτε εδώ την Επιστολή του ΣΕΓ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στελέχωση & διασφάλιση λειτουργίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Ι.Γ.Μ.Ε).