ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Διδότου 26, 10680 Αθήνα
website: www.geologist.gr
email: info@geologist.gr

Αθήνα, 07/02/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρόσφατη εκδήλωση και δυναμική εξέλιξη του γεωλογικού φαινομένου της κατολίσθησης – καθίζησης στην περιοχή του Νέου Βουτζά Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και ανησυχία δεδομένου ότι εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή δομημένου ιστού και προκάλεσε την ολική ή/και μερική καταστροφή κατοικιών με μεγάλο ανθρωπιστικό – κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Η δυσμενής αυτή κατάσταση και οι συνέπειες της για το ανθρωπογενές αλλά και για το φυσικό περιβάλλον αναδεικνύουν ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα της εκπόνησης εξειδικευμένων Γεωλογικών μελετών στο πλαίσιο των χωροταξικών σχεδίων και των πολεοδομήσεων περιοχών της χώρας.

Στη χώρα μας δυστυχώς έχουν συμβεί πολλές γεωλογικές καταστροφές με απώλειες σε ζωές και υποδομές καθώς η παράμετρος των γεωλογικών κινδύνων στο παρελθόν είχε υποεκτιμηθεί ή και πλήρως αγνοηθεί κατά το σχεδιασμό. Ο «Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων» μαζί με όλο το γεωλογικό δυναμικό της χώρας, αγωνίζεται πολλά χρόνια για να πείσει για τα αυτονόητα, ότι δηλαδή προϋπόθεση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε ένα σύγχρονο κράτος, πολύ περισσότερο εφόσον είναι γνωστό ότι η πιθανότητα γεωλογικών κινδύνων είναι αυξημένη, είναι η λεπτομερής διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας για τις επί μέρους χρήσεις και η εκ των προτέρων λήψη μέτρων, περιορισμών και παρεμβάσεων για την αποτροπή τους και την αντιμετώπισή τους.

Παρά τις επανειλημμένες αστοχίες, οι νέες προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που θεσπίσθηκαν πρόσφατα αντί να δίνουν έμφαση στην άρτια και ολοκληρωμένη εκπόνηση γεωλογικών μελετών, αντίθετα τις υποβαθμίζουν περιορίζοντας την κλίμακα και την έκταση διερεύνησης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ασάφεια και η εσφαλμένη οριοθέτηση περιοχών από άποψη καταλληλότητας για κτίσιμο κτιρίων και κατοικιών.Η κλίμακα εκπόνησης των σχετικών μελετών θα πρέπει να προσδιορίζεται από τις γεωλογικές συνθήκες και τους γεωλογικούς κινδύνους της περιοχής και να γίνεται σε αντίστοιχο εύρος.

Επιπλέον, γίνεται ακόμη μια φορά εμφανής η ανάγκη να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική γεωλογική – γεωτεχνική μελέτη για τη θεμελίωση οποιασδήποτε κατασκευής, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν χρειάζεται πλέον να συμβούν και άλλες αντίστοιχες καταστροφές ή ακόμη να υπάρξουν και ανθρώπινα θύματα μέχρι να γίνει κατανοητή στη χώρα μας η ανάγκη ένταξης των ουσιαστικών και εξειδικευμένων γεωλογικών μελετών στις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.