Δείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με το δεκτό αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ για τη διαπίστευση των ιδιωτών Γεωτεχνικών ως Ελεγκτών Μηχανικών για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών.