Ενόψει των επικείμενων προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, ζητά την πρόσληψη ικανού αριθμού γεωτεχνικών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι σημαντικές υφιστάμενες οργανικές/λειτουργικές ανάγκες.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα και έχει ως μέλη του τους Γεωπόνους (ΠΕ88.01), Δασολόγους (ΠΕ88.05) και Γεωλόγους (ΠΕ04.05) εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

  Ενόψει των επικείμενων προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως οι γεωτεχνικοί εκπαιδευτικοί έχουν, αναμφισβήτητα, σημαντική διαχρονική συμβολή στην Ελληνική εκπαίδευση, υπηρετώντας ως μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και σε όλες τις δομές της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια, Ειδικά Ενιαία Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

  Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί – μέλη του Επιμελητηρίου μας, διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και παιδαγωγική εξειδίκευση, διδάσκουν αντικείμενα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγροτική παραγωγή, τα τρόφιμα, τις γεωεπιστήμες, τις φυσικές καταστροφές, την προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων κ.α., αντικείμενα τα οποία παρέχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για όλους τους νέους και ενεργούς, κοινωνικά και επαγγελματικά, πολίτες.

  Κατόπιν των ανωτέρω και επισημαίνοντας αφενός τις σχετικές σοβαρές υφιστάμενες οργανικές/λειτουργικές ανάγκες (σ.σ. λόγω περιορισμένων προσλήψεων τα τελευταία χρόνια, αύξηση συνταξιοδοτήσεων κλπ) και αφετέρου την αναγκαιότητα αποφυγής αστοχιών – αδικιών προηγούμενων διορισμών (π.χ. στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 παρέμεινε ακάλυπτο το 41,6% των κενών οργανικών θέσεων των Γεωλόγων), ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την πρόσληψη ικανού αριθμού μονίμων γεωτεχνικών εκπαιδευτικών [Γεωλόγων (ΠΕ04.05), Γεωπόνων (ΠΕ88.01), Δασολόγων (ΠΕ88.05)], έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επαρκής διδασκαλία και εκπαίδευση στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα από τους κατά περίπτωση αρμόδιους επιστήμονες, μέλη του Επιμελητηρίου μας, όσο και η ενίσχυση της γεωτεχνικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί, διαχρονικά, αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

  Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης