Δείτε εδώ την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΓ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/07/2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ Διδότου 26 – 4ος όροφος.