Αγαπητοί συνάδελφοι,
επισυνάπτεται εδώ προς ενημέρωσή σας η επιστολή – αίτημα συνάντησης του Σ.Ε.Γ προς τον Υπουργό Παιδείας (18/12/2023), που συνυπογράφεται από την Ε.Γ.Ε και τους Προέδρους των Γεωλογικών Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α, Α.Π.Θ και Πανεπιστημίου Πατρών.
Στη σύνταξη της επιστολής συμμετείχε υποστηρικτικά και η Επιτροπή Παιδείας Σ.Ε.Γ.