Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων (EFG) ανακοινώνει την κυκλοφορία του τεύχους 56 της επιστημονικής της έκδοσης Diamond Open Access, του European Geologist. Το νέο τεύχος έχει τίτλο «Γεωεπιστήμη στη χάραξη πολιτικών: προηγούμενη εμπειρία, τρέχουσα πρακτική και μελλοντικές ευκαιρίες» https://eurogeologists.eu/new-issue-of-european-geologist-geoscience-and-policy-making/