Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων (EFG) για τη Γεωλογική Κληρονομιά παρουσιάζει ένα έγγραφο στρατηγικής θέσης ως ένα αρχικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για μια στρατηγική της ΕΕ για τη γεωποικιλότητα, τη γεωγραφική κληρονομιά και τον γεωτουρισμό. Δείτε περισσότερα εδώ: https://eurogeologists.eu/geodiversity-geoheritage-geotourism-advancing-the-future-sustainability-of-europe-and-preserving-the-memory-of-the-earth/