Δείτε εδώ τη διακήρυξη της ΓΕΚ για τις εκλογές Ιουνίου 2024.